Consultancy

Reinventing your organization

Om de groei in jouw organisatie of in jouw team te bevorderen, wil je je organisatie inrichten volgens de principes van de 21e eeuw. Je wilt cyaner (Reinventing Organizations, Laloux) organiseren. Starfish21 heeft hier een interessante package voor ontwikkeld. Wij…

Meer
 • Duur: 3-6 maanden
 • Prijs: Op aanvraag
 • Inschrijven: Via info@starfish21.nl
 • Gerelateerde producten: Essential Organiseren in de 21e eeuw

Samenwerken (way of working): kompas kalibreren

Als je besloten hebt een 21e eeuwse organisatie te willen worden, dan is het belangrijk dat je een gezamenlijke “way of working” gaat opstellen. Hoe wil je de komende jaren met elkaar samenwerken? Wij komen samen met jullie tot een…

Meer
 • Duur: 1 maand
 • Prijs: Op aanvraag
 • Inschrijven: Via info@starfish21.nl
 • Gerelateerde producten: Package Van functies naar Rollen: het maken van rolbeschrijvingen, Package Reinventing your Organization

Werken met rollen: vergaderstructuur en besluitvormingsproces

Als je in je organisatie rollen en verantwoordelijkheden hebt benoemd en verdeeld, dan is het belangrijk dat je voor het werken met rollen een constructieve vergaderstructuur en efficiënt besluitvormingsproces inricht. We ondersteunen je met formats, we wonen vergaderingen bij en…

Meer
 • Duur: 2 maanden
 • Prijs: Op aanvraag
 • Inschrijven: Via info@starfish21.nl als team of organisatie
 • Gerelateerde producten: Package Van functies naar Rollen: het maken van rolbeschrijvingen

Van functies naar rollen: het maken van rolbeschrijvingen

Organisaties van de 21e eeuw werken niet meer met functiebeschrijvingen, maar met rollen en verantwoordelijkheden. Een medewerker heeft meerdere rollen, en deze rollen kunnen switchen. Wij ondersteunen in het formuleren van de rollen en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Dit traject bestaat…

Meer
 • Duur: 6 weken
 • Prijs: Op aanvraag
 • Inschrijven: Via info@starfish21.nl als team of organisatie
 • Gerelateerde producten: Essential Zelforganisatie in de 21e eeuw

Persoonlijk leiderschap in zelfsturende teams

Werken in zelfsturende teams en werken met minder managementlagen vraagt om een aantal vaardigheden. Luisteren, proactiviteit, creativiteit, assertiviteit zijn voorbeelden van persoonlijk leiderschap die essentieel zijn in teams van de 21e eeuw. Wij helpen teams deze vaardigheden te ontwikkelen.

Meer
 • Duur: 6 maanden
 • Prijs: Op aanvraag
 • Inschrijven: Via info@starfish21.nl als team of organisatie
 • Gerelateerde producten: Essential rollen & cirkels