Reinventing your organization

Om de groei in jouw organisatie of in jouw team te bevorderen, wil je je organisatie inrichten volgens de principes van de 21e eeuw. Je wilt cyaner (Reinventing Organizations, Laloux) organiseren. Starfish21 heeft hier een interessante package voor ontwikkeld. Wij werken met 4 basis stappen naar de organisatie van de 21e eeuw. Deze stappen heten bij Starfish21 waypoints.

Deze stappen zijn:

Waypoint 1. Richting bepalen of herijken. Definieer of herijk het hogere doel van je organisatie en stel vast welke toegevoegde waarde jouw organisatie wil leveren voor klanten, afnemers en gebruikers

Waypoint 2. Kompas kalibreren . Stel met alle betrokkenen vast welke waarden en principes richtinggevend zijn voor de komende jaren

Waypoint 3. Benoem de speelruimte. Bepaal voor dat je van start gaat hoe je wilt samenwerken tijdens de verandering. Wanneer ga je reflecteren en bijstellen, wie neemt de besluiten, hoe zorg je dat de kwaliteit niet in gevaar komt?

Waypoint 4. Ga prototypen . Vanaf waypoint 4 is het motto: gewoon doen!
Dat kan op verschillende manieren, je kunt beginnen in een (klein) onderdeel of team of regio, je kunt ook beginnen met één proces of je kunt ieder team laten vaststellen in welke snelheid ze willen ontwikkelen.