Starfish21

Het starfish-principe

Een zeester staat symbool voor zelforganiserend vermogen en decentralisatie. Een zeester heeft geen kop, geen leiding. Elke arm van een zeester bevat een kopie van de belangrijkste organen. Als je een zeester in tweeën snijdt gaat het dier niet dood. Algauw heb je twee zeesterren in plaats van één.

Ori Brafman en Rod Bekstrom hebben een waardevol boek geschreven, De Zeester en De Spin, waarin het belang wordt aangegeven dat het tijd is voor radicale verandering en creativiteit, gericht op decentralisatie, innovatie en adaptie binnen het organisatiedenken.

Frederic Laloux heeft in zijn boek Reinventing Organizations het belang van anders organiseren fantastisch vormgegeven. Wij zijn toe aan cyane (Teal) organisaties. Organisaties die zelfsturend zijn (self management), die luisteren naar hun bestaansrecht en dat ook volgen (evolutionary purpose) en waarin iedereen volledig zichzelf mag zijn (wholeness).

Onze inspiratie voor Starfish21 komt onder andere hieruit voort. Wil je meer weten? Neem contact met ons op en kom langs op onze bijzondere locatie in een van de oudste gevangenissen van Nederland: De Vrije Wolf in Utrecht.

Onze visie op organiseren in de 21e eeuw

Wij zien organisaties als levende systemen. Een levend systeem voelt veranderingen in zijn interne en externe omgeving aan. Een levend systeem kan aanpassen van binnenuit. Wij zien een verschuiving optreden in de wereld die het noodzakelijk maakt dat organisaties anders gaan organiseren. Van controle en angst naar delen en vertrouwen. Van hiërarchie naar zelforganisatie. Van vast naar flexibel. Van star naar wendbaar. Van concurrentie naar samenwerking.

Organisaties zijn duurzaam in hun purpose (bestaansrecht), waarden en principes, maar flexibel in vorm en functie. Bij Starfish21 zien we organisaties als een levend geheel met een minimale structuur, en zelforganiserend op ieder niveau. Daardoor kunnen organisaties flexibel, adaptief en doelgericht werken en kunnen heel wat overbodige zaken worden afgeschaft. Bij Starfish21 leggen we bevoegdheden en speelruimte bij iedere medewerker in de organisatie.

Wij helpen organisaties gezond te houden en ze te begeleiden in hun groei.

Onze aanpak

De Starfish-aanpak is er altijd op gericht om zoveel mogelijk zelf te doen. Wij geloven dat organiseren zo simpel mogelijk kan. Wij denken namelijk dat iedereen kan organiseren. Daarom bij ons geen grote projectorganisatie of een lang consultancytraject, maar ondersteuning in de vorm van praktische tools en transparante programma’s. In ons aanbod komen veranderen, leren en technologisch slimme oplossingen samen.

Wij geloven dat je een organisatie niet zomaar via een blauwdruk kunt omturnen in een organisatie van de 21e eeuw. Deze verandering gaat in kortcyclische stappen waarbij alle lagen van de organisatie betrokken of vertegenwoordigd zijn. Daarbij wordt ieders expertise gerespecteerd. Bij deze stappen gaan we uit van het principe: “gewoon doen…”. Als een aantal basisuitgangspunten bepaald is, is het vooral zaak om snel van start te gaan en gaandeweg zaken te verfijnen of bij te stellen.

Onze producten richten zich op vraagstukken over strategie, de besturing en inrichting van organisaties, zelforganisatie en adaptiviteit en de manier van werken (way of working) in de organisatie van de 21e eeuw. 

Tijdens dit proces zijn verschillende vormen van ondersteuning denkbaar vanuit Starfish21. Je kunt ons inzetten als:

procesbegeleider              coach           projectleider


trainer              adviseur        expert      ontwikkelaar

Wij zorgen voor een blended aanbod. Ieder product is actief, inspirerend en ervaringsgericht. Een product van Starfish bestaat uit een combinatie van informatieoverdracht, toepassing in de praktijk en reflectie. Het leren wordt ondersteund met essentials (korte visuele digitale informatieblokjes, beschikbaar via de app). Via een essential kun je op elk moment terughalen wat je hebt geleerd op het moment dat jij dat nodig hebt of wanneer jij tijd hebt.

Benieuwd naar onze producten? Liever een maatwerkoplossing? Neem contact met ons op en we bekijken graag met je hoe we je het best kunnen helpen.