Twee mensen in gesprek

Downloads
zelforganisatie

Met nu een handige download
over effectieve gespreksvoering
en ons complete pakket met
checklists voor holacratisch
werken.

Effectieve gespreksvoering

Kom uit de dramadriehoek: van communicatie vanuit angst, negatieve overtuigingen en ego naar communicatie vanuit eigenaarschap en vertrouwen

dit veld niet invullen s.v.p.

Holacratisch Werken
Checklistpakket

Een compleet pakket met alles om te starten met holacratisch werken. Al onze handige checklists over holacratie in 1 download.

  • Checklist holacratisch werken
  • Checklist standaard rollen
  • Checklist holacratisch roloverleg
  • Checklist holacratisch werkoverleg
dit veld niet invullen s.v.p.