Hoe we met je aan de slag gaan & waarom

Wij helpen je in vier stappen (waypoints). Tijdens deze vier stappen krijg je van ons advies, coaching, inspiratie, online en live training en zorgen wij dat je leert van anderen.

In 4 stappen op weg

Organisatieontwikkeling - in 4 waypoints naar organisatie van de 21e eeuw

Onze waypoints

Om de groei in jouw organisatie of in jouw team te bevorderen, wil je je organisatie inrichten volgens de principes van de 21e eeuw. Wij werken met 4 basis stappen naar de organisatie van de 21e eeuw. Deze stappen heten bij Starfish21 waypoints.

Deze stappen zijn:

Waypoint 1. Richting bepalen of herijken. Definieer of herijk het hogere doel van je organisatie en stel vast welke toegevoegde waarde jouw organisatie wil leveren voor klanten, afnemers en gebruikers

Waypoint 2. Kompas kalibreren . Stel met alle betrokkenen vast welke waarden en principes richtinggevend zijn voor de komende jaren

Waypoint 3. Benoem de speelruimte. Bepaal voor dat je van start gaat hoe je wilt samenwerken tijdens de verandering. Wanneer ga je reflecteren en bijstellen, wie neemt de besluiten, hoe zorg je dat de kwaliteit niet in gevaar komt?

Waypoint 4. Ga prototypen . Vanaf waypoint 4 is het motto: gewoon doen!
Dat kan op verschillende manieren, je kunt beginnen in een (klein) onderdeel of team of regio, je kunt ook beginnen met één proces of je kunt ieder team laten vaststellen in welke snelheid ze willen ontwikkelen.

Wat we geloven

Het starfish-principe

Een zeester staat symbool voor zelforganiserend vermogen en decentralisatie. Een zeester heeft geen kop, geen leiding. Elke arm van een zeester bevat een kopie van de belangrijkste organen. Als je een zeester in tweeën snijdt gaat het dier niet dood. Algauw heb je twee zeesterren in plaats van één.

Ori Brafman en Rod Bekstrom hebben een waardevol boek geschreven, De Zeester en De Spin, waarin het belang wordt aangegeven dat het tijd is voor radicale verandering en creativiteit, gericht op decentralisatie, innovatie en adaptie binnen het organisatiedenken.

Frederic Laloux heeft in zijn boek Reinventing Organizations het belang van anders organiseren fantastisch vormgegeven. Wij zijn toe aan cyane (Teal) organisaties. Organisaties die zelfsturend zijn (self management), die luisteren naar hun bestaansrecht en dat ook volgen (evolutionary purpose) en waarin iedereen volledig zichzelf mag zijn (wholeness).

Onze inspiratie voor Starfish21 komt onder andere hieruit voort.

Organisaties als levende systemen

Wij zien organisaties als levende systemen. Een levend systeem voelt veranderingen in zijn interne en externe omgeving aan. Een levend systeem kan aanpassen van binnenuit. Wij zien een verschuiving optreden in de wereld die het noodzakelijk maakt dat organisaties anders gaan organiseren. Van controle en angst naar delen en vertrouwen. Van hiërarchie naar zelforganisatie. Van vast naar flexibel. Van star naar wendbaar. Van concurrentie naar samenwerking.

Organisaties zijn duurzaam in hun purpose (bestaansrecht), waarden en principes, maar flexibel in vorm en functie. Bij Starfish21 zien we organisaties als een levend geheel met een minimale structuur, en zelforganiserend op ieder niveau. Daardoor kunnen organisaties flexibel, adaptief en doelgericht werken en kunnen heel wat overbodige zaken worden afgeschaft. Bij Starfish21 leggen we bevoegdheden en speelruimte bij iedere medewerker in de organisatie.

Wij helpen organisaties gezond te houden en ze te begeleiden in hun groei.

Onze aanpak

De Starfish-aanpak is er altijd op gericht om zoveel mogelijk zelf te doen. Wij geloven dat organiseren zo simpel mogelijk kan. Wij denken namelijk dat iedereen kan organiseren. Daarom bij ons geen grote projectorganisatie of een lang consultancytraject, maar ondersteuning in de vorm van praktische tools en transparante programma’s. In ons aanbod komen veranderen, leren en technologisch slimme oplossingen samen.

Wij geloven dat je een organisatie niet zomaar via een blauwdruk kunt omturnen in een organisatie van de 21e eeuw. Deze verandering gaat in kortcyclische stappen waarbij alle lagen van de organisatie betrokken of vertegenwoordigd zijn. Daarbij wordt ieders expertise gerespecteerd. Bij deze stappen gaan we uit van het principe: “gewoon doen…”. Als een aantal basisuitgangspunten bepaald is, is het vooral zaak om snel van start te gaan en gaandeweg zaken te verfijnen of bij te stellen.

Onze producten en diensten richten zich op vraagstukken over strategie, de besturing en inrichting van organisaties, zelforganisatie en adaptiviteit en de manier van werken (vaardigheden) in de organisatie van de 21e eeuw.

Tijdens dit proces zijn verschillende vormen van ondersteuning denkbaar vanuit Starfish21. Je kunt ons inzetten als:

  • Procesbegeleider
  • Interim leider
  • Interim veranderkundige
  • Projectleider
  • Programmamanager
  • Coach
  • Trainer
  • Ontwikkelaar

De Starfish Academy

Wij zorgen voor een blended aanbod. Ieder product en iedere dienst is actief, inspirerend en ervaringsgericht. Een product van Starfish bestaat uit een combinatie van informatieoverdracht, toepassing in de praktijk en reflectie. Het leren wordt ondersteund met thema’s uit onze Starfish Academy. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op en we bespreken graag met je hoe we je het best kunnen helpen.

Starfish events en programma’s

Regelmatig verzorgen wij events. Onze events zijn drie uur durende informatieve en interactieve bijeenkomsten over actuele thema’s die te maken hebben met organisatieontwikkeling. Deze events zijn in bedoeld om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen met andere organisaties en je te inspireren.

Onze programma’s zijn meerdaagse trainingen die bijdragen aan bewustwording, diepgang en gedragsverandering op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden. Benieuwd naar onze programma’s? Klik hier!

In onze agenda vind je de planning van onze events en programma’s van de komende maanden.