Online programma
“In vier stappen op weg naar Zelforganisatie”

Organiseren in deze tijd vraagt van organisaties om zich simpel, flexibel en mensgericht in te richten. De complexe hiërarchische structuur die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld in organisaties is niet meer toereikend. De buitenwereld vraagt om iets anders. We moeten slimmer en sneller gaan werken. Verantwoordelijkheden mogen daarom lager gelegd worden in organisaties, net als beslissingsbevoegdheid. Een heldere rolverdeling met duidelijke verantwoordelijkheden is daarin onmisbaar. Eigenaarschap van de medewerker is noodzakelijk. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze minder sturen op controle, maar op structuur en processen. Het werken met zelforganiserende principes lijkt de oplossing voor dit vraagstuk. Het is niet de vraag óf je gaat werken met zelforganiserende principes, maar wannéer.  

Maar hoe ga je op weg naar zelforganisatie? Dit programma geeft je antwoord op deze vraag. Wij helpen je op weg in vier stappen. Zodat je meteen aan de slag kan. Wil jij een team dat toekomstbestendig functioneert? Begin dan zo snel mogelijk met dit programma! 

Werken met zelforganiserende principes leidt tot: 

 • Meer klanttevredenheid 
 • Meer verantwoordelijk gedrag bij medewerkers  
 • Managers die áan hun organisatie werken in plaats van erin 
 • Snellere besluitvorming 
 • Heldere rollen en verantwoordelijkheden 
 • Minder ruis 
 • Extreme boost in persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en managers 
 • Betere organisatieresultaten 

Resultaat 

Aan het einde van dit programma: 

 • Weet je wat de voordelen zijn van het werken met zelforganiserende principes. 
 • Ben je in staat de juiste stappen in de juiste volgorde te doorlopen op weg naar zelforganisatie. 
 • Weet je wat de randvoorwaarden zijn om aan de slag te gaan met zelforganiserende principes. 
 • Begrijp je dat de weg naar zelforganisatie gaat over een verandering in mindset, gedrag, cultuur en inrichting van de organisatie. 

NU NOG VOOR: €299,-!

Ik doe mee met het programma!

Voor wie 

Dit programma is bedoeld voor directeuren, ondernemers, managers, teamcoördinatoren, projectleiders, professionals en veranderkundigen.  

Programma 

Het programma bestaat uit: 

 • 5 online lessen met theorie en opdrachten 
 • 1 coachingssessie met Starfish21 
 • Iedere twee weken ontvang je een les 

Kenmerken van het programma 

 • Praktisch en duidelijke lesstof, zodat je het meteen kunt toepassen 
 • De lesstof is voor jou, zodat jij het direct in praktijk kunt brengen  
 • Gemaakt door experts 
 • Geen ellenlange theorie, maar toegankelijke en bondige informatie 
 • Te volgen waar je maar wil 
 • Te volgen wanneer je maar wil 
 • Te volgen in jouw eigen tempo 
 • Iedere les kun je terugkijken, zo vaak je maar wil 

Inhoud van het programma 

Les 1: Wat is zelforganisatie en waarom is het onvermijdelijk  

Les 2: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 1: richting bepalen

 • Purpose 
 • Waar sta je nu als team? 
 • Waar willen jullie naar toe? 
 • Teamsamenstelling 
 • Bouwen aan vertrouwen 

Les 3: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 2: kompas kalibreren 

 • Wat zijn jullie leidende principes? 
 • Welke spelregels voor samenwerking spreken jullie af? 

Les 4: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 3: speelruimte benoemen 

 • Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er nodig om het werk te doen? 
 • Wie vult welke rol in? 
 • Welke overlegstructuur spreken jullie af? 

Les 5: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 4: prototypen 

 • Oefenen met de vorige drie stappen 
 • Vaardigheden verder ontwikkelen: feedback geven, besluiten nemen, eigenaarschap nemen, oefenen met andere vormen van vergaderen 

 

Werken met zelforganiserende principes is noodzakelijk voor organisaties die over vijf jaar nog willen bestaan en winstgevend willen zijn.  

NU NOG VOOR: €299,-!

Dit is Martine.

Dit is Martine van der Steeg. Martine is expert gedrag in organisaties. Zij adviseert al meer dan 22 jaar directies met betrekking tot leiderschap, organisatieverandering, passende organisatiestructuren, gedragsverandering, vergroten van verantwoordelijkheid, leren in organisaties en teambuilding. Haar achtergrond in psychologie, bedrijfskunde en onderwijskunde weet zij feilloos te vertalen naar passende, snelle oplossingen voor de lange termijn. Elke organisatie is anders, en elk leiderschap ook. Martine houdt rekening met alle omstandigheden en ontwikkelingsfases en bedenkt samen met leidinggevenden wat goed is voor de volgende stap van de organisatie. Om zo patronen te doorbreken. En ruimte te creëren voor groei en verdere ontwikkeling.Dit is wat anderen zeggen


“Verantwoordelijkheid nemen is een MUST in organisaties. En het is zo eenvoudig om het niet te doen. Met dit programma heb ik geleerd hoe eenvoudig het is om het WEL te doen. En wauw, wat een effect voor onze organisatie!”    


“Dit programma heeft ons geleerd dat het vergroten van het nemen van eigenaarschap in eerste instantie draait om het vergroten van het geven van eigenaarschap. Geweldige eye opener!”


Het is zo makkelijk om alleen maar te klagen over het feit dat er te weinig eigenaarschap wordt genomen. We hadden geen idee wat we konden doen om dit te veranderen. Dit programma heeft daar een perfecte bijdrage aangeleverd. En we zagen zeer snel resultaat!”  

NU NOG VOOR: €299,-!