Online programma
“Intensive Op weg naar Zelforganisatie”

Organiseren in de 21e eeuw vraagt van organisaties om zich simpel, flexibel en mensgericht in te richten. De complexe hiërarchische structuur die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld in organisaties is niet meer toereikend. De markt vraagt om iets anders. We moeten slimmer en sneller gaan werken, met menselijke maat. Verantwoordelijkheden mogen daarom lager gelegd worden in organisaties, net als beslissingsbevoegdheid. Een heldere rolverdeling met duidelijke verantwoordelijkheden is daarin onmisbaar. Eigenaarschap van de medewerker is noodzakelijk. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze minder sturen op controle, maar op structuur en processen.

Het werken met zelforganiserende principes lijkt de oplossing voor dit vraagstuk. Maar hoe ga je op weg naar zelforganisatie? Dit programma geeft je antwoord op deze vraag. De verschillende stappen komen allemaal aan bod. Durf jij het aan om de stap naar zelforganisatie te wagen?  

Resultaat 

Aan het einde van dit programma: 

 • Ben je in staat de juiste stappen in de juiste volgorde te doorlopen op weg naar zelforganisatie. 
 • Weet je wat de randvoorwaarden zijn om aan de slag te gaan met zelforganiserende principes. 
 • Begrijp je dat de weg naar zelforganisatie gaat over een verandering in mindset, gedrag, cultuur en inrichting van de organisatie. 
 • Weet je op welke manier de weg naar zelforganisatie het beste begeleid kan worden door interne medewerkers. 
 • Heb je kennis over hoe zelforganisatie bij andere organisaties werkt en wat de “quick wins” en valkuilen zijn.  

NU NOG VOOR: €1499,-!

Ik doe mee met het programma!

Voor wie 

Dit programma is bedoeld voor directeuren, ondernemers, managers, teamcoördinatoren, projectleiders, professionals en veranderkundigen.  

Werken met zelforganiserende principes leidt tot: 

 • Meer klanttevredenheid 
 • Meer verantwoordelijk gedrag bij medewerkers  
 • Managers die áan hun organisatie werken in plaats van erin 
 • Snellere besluitvorming 
 • Heldere rollen en verantwoordelijkheden 
 • Minder ruis 
 • Extreme boost in persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en managers 
 • Betere organisatieresultaten 

Programma 

Het programma bestaat uit: 

 • Een online kick-off van een half uur met Starfish21 
 • 9 online lessen met theorie en opdrachten 
 • 3 online persoonlijke coachingssessies van 1 uur per sessie met Martine van der Steeg, CEO van Starfish21 en expert gedrag in organisaties.
 • Boek Zonder leiders geen zelfsturing van Michel Rosius 
 • Boek Reinventing Organizations van Frederic Laloux 

Planning 

Na de kick-off ontvang je de eerste les. Iedere twee weken ontvang je via mail een nieuwe les. De kick-off en de online coachingssessies plan je samen met Starfish21 in.  

Kenmerken van het programma 

 • Praktisch en duidelijke lesstof, zodat je het meteen kunt toepassen 
 • De lesstof is voor jou, zodat jij het direct in praktijk kunt brengen  
 • Gemaakt door experts 
 • Geen ellenlange theorie, maar toegankelijke en bondige informatie 
 • Te volgen waar je maar wil 
 • Te volgen wanneer je maar wil 
 • Te volgen in jouw eigen tempo 
 • Iedere les kun je terugkijken, zo vaak je maar wil 

Inhoud van het programma 

Les 1: Wat is zelforganisatie? 

Les 2: Randvoorwaarden voor het werken met zelforganiserende principes 

Les 3: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 1: richting bepalen  

 • Purpose 
 • Waar sta je nu als team? 
 • Waar willen jullie naar toe? 
 • Hoe kom je van de huidige naar de gewenste situatie? 
 • Bouwen aan vertrouwen 

Les 4: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 2: kompas kalibreren 

 • Wat zijn jullie leidende principes? 
 • Welke spelregels voor samenwerking spreken jullie af? 

Les 5: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 3: speelruimte benoemen 

 • Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er nodig om het werk te doen? 
 • Wie vult welke rol in? 
 • Welke overlegstructuur spreken jullie af? 

Les 6: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 4: prototypen 

 • Oefenen met de vorige drie stappen 
 • Vaardigheden verder ontwikkelen: feedback geven, besluiten nemen, eigenaarschap nemen, oefenen met andere vormen van vergaderen 

Les 7: De rol van de directie en leidinggevenden bij zelforganisatie 

Les 8: De olievlek verspreiden: het begeleiden van de weg naar zelforganisatie 

Les 9: Voorbeelden uit de praktijk  

NU NOG VOOR: €1499,-!

Dit is Martine.

Dit is Martine van der Steeg. Martine is expert gedrag in organisaties. Zij adviseert al meer dan 22 jaar directies met betrekking tot leiderschap, organisatieverandering, passende organisatiestructuren, gedragsverandering, vergroten van verantwoordelijkheid, leren in organisaties en teambuilding. Haar achtergrond in psychologie, bedrijfskunde en onderwijskunde weet zij feilloos te vertalen naar passende, snelle oplossingen voor de lange termijn. Elke organisatie is anders, en elk leiderschap ook. Martine houdt rekening met alle omstandigheden en ontwikkelingsfases en bedenkt samen met leidinggevenden wat goed is voor de volgende stap van de organisatie. Om zo patronen te doorbreken. En ruimte te creëren voor groei en verdere ontwikkeling.

Dit is wat anderen zeggen


“Zelforganisatie is nooit klaar. Is er altijd weer wat te doen. De eerste vier stappen heb je nodig om uiteindelijk soepel met de vijfde stap die zich vanzelf aandient aan de slag te kunnen gaan.” - Ralph


“De vier stappen op weg naar zelforganisatie van Starfish21 zijn cruciaal om te doorlopen. Ik merkte dat wij zelf waren begonnen bij stap 3, rollen en verantwoordelijkheden, terwijl onze purpose eigenlijk niet eens duidelijk was. Daarom liepen we vast. Starfish21 heeft ons geholpen de juiste, passende stappen te nemen. Erg fijn. We zijn weer op koers!”    - Anne Pauline


“De rol van leiders is onmisbaar in het proces naar zelforganisatie. Juist sturing is gewenst op weg naar zelforganisatie. Maar het gaat niet om sturing van mensen, maar van processen en structuren." - Gijs

NU NOG VOOR: €1499,-!