Macht: de 5 gouden regels

Als ik aan mensen vraagt of ze hun werk goed kunnen doen, krijg ik vooral verhalen te horen over machteloosheid. Dat vind ik interessant, want de verhalen over hoe mensen alle ruimte nemen om hun macht inzetten komen veel minder vaak voor. Misschien schamen we ons zelfs wel een beetje om daar over te vertellen.

Veel mensen zijn gefrustreerd doordat zaken te langzaam gaan of doordat ‘ze’ de verkeerde besluiten nemen. Nieuwe vormen van organiseren kunnen door het herverdelen van macht een deel van deze frustraties en verlamming absoluut oplossen. Meer autonomie en eigenaarschap lijken een antwoord op de vraag hoe je uit die verlamming kunt komen. Toch denk ik dat er soms geen grote organisatieverandering nodig is om beter met macht om te gaan. Ik denk dat we moeten beginnen om macht uit de taboesfeer te halen. Door open over macht en de inzet van macht te praten kan het een positieve kracht worden in plaats van een negatief begrip.

Ik geloof dat je veel meer macht hebt dan je denkt. En dat je ook in de huidige situatie en in je huidige baan vaak veel meer kunt bereiken.

Wat je er voor nodig hebt zijn de vijf gouden regels voor macht:

Macht heeft een richting nodig. Als je je voorstelt wat je echt zou willen bereiken blijkt dat een enorme stimulans voor het inzetten van macht. Want dat duidelijke doel of intentie geeft jouw energie een richting. En let maar eens op, de mensen die wij betichten van machtsmisbruik hebben ook vaak een duidelijk doel voor ogen, al is het soms een negatief doel, zoals het tegenhouden van veranderingen.

Macht heeft moed nodig. Macht inzetten om jouw doelen te bereiken betekent een stap zetten en dat levert onzekerheid op. Iets wat wij in ons oerbrein niet zo fijn vinden. Maar op het moment dat je in de actie gaat voel je dat risico. Het kan goed gaan of het kan fout lopen. Daarom vraagt het inzetten van macht moed van iedereen persoonlijk.

Macht heeft balans nodig. Macht is de keerzijde van verbinding. Als je echt iets wilt bereiken ga je daarmee ook mensen verbazen of boos maken die het niet met je eens zijn. Dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn, want als je alleen maar bezig bent met harmonie en verbinding betekent dit juist dat je stilstand krijgt. Een goede balans tussen macht en verbinding voorkomt dat je doorschiet in machtsmisbruik of anderzijds in besluiteloosheid.

Macht heeft samenwerking nodig. Een mooi gezegde luidt: wie snel wil gaan reist alleen, wie ver wil komen reist samen. Dat betekent dat je met elkaar veel verder komt als je de krachten bundelt. Dat kan zijn als consumenten die een leverancier dwingen tot beteren producten, maar ook als team waarbij je de verbeteringen voor klanten realiseert. Dat kun je alleen maar als je de macht van het collectief gebruikt voor het zelfde doel.

Macht heeft een spiegel nodig. Wat ons vaak tegenhoudt bij het inzetten van macht is de angst om te kwetsen of de angst om zelf beschadigd te worden. Daarom floreert het inzetten van macht bij een eerlijke en veilige omgeving. Als je het vertrouwen hebt dat de anderen jou ook terugfluiten als je te ver gaat en als je bereidt bent te luisteren naar mensen die eerlijk hun mening geven dan kun je in alle vrijheid je macht inzetten om je doelen te bereiken.

Ben je ook geïnteresseerd in het thema macht en wil je meer weten over hoe jij de vijf gouden regels van macht in kunt zetten in de organisatie van de 21e eeuw? Dan ben je van harte welkom op 24 mei bij ons event over Macht. Je kan je inschrijven via deze link: https://www.starfish21.nl/events/