Online programma Op weg naar zelforganisatie, organisatieontwikkeling

Online programma ‘Op weg naar zelforganisatie’

Voor wie?

Leuk dat je interesse hebt in ons online programma Op weg naar zelforganisatie! Er zijn steeds meer organisaties die willen gaan werken met zelforganiserende principes. En dat is een goed idee! Het werken met zelforganiserende principes leidt tot meer snelheid in het nemen van beslissingen, meer betrokkenheid van medewerkers, meer gelijkheid in de organisatie, een groter verantwoordelijkheidsgevoel, meer inzicht in de organisatieprocessen en een grote mate van zelfontplooiing. Met natuurlijk als belangrijkste resultaat: meer tijd en meer oog voor de klant.

Dit programma is bedoeld voor directeuren, ondernemers, managers, teamcoördinatoren, projectleiders, professionals en veranderkundigen die:

 • een helder pad op weg naar zelforganisatie willen bewandelen;
 • een omgeving willen creëren waarin mensen hun eigenaarschap, verantwoordelijkheid, persoonlijk leiderschap, zelflerend vermogen en commitment vergroten;
 • een succesvol, toekomstbestendig en wendbaar team en organisatie willen creëren.

Als je persoonlijk herkent dat:

 • je zoekt naar manieren om zelforganisatie in jouw team of organisatie te introduceren of ze te verbeteren als je er al mee bezig bent.
 • je zoekt naar handvatten om met jouw team en organisatie succesvol de steeds sneller veranderende markt het hoofd te kunnen bieden;

Op weg naar Zelforganisatie

Inleiding

Organiseren in de 21e eeuw vraagt van organisaties om zich simpel, flexibel en mensgericht in te richten. De complexe hiërarchische structuur die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld in organisaties is niet meer toereikend. De markt vraagt om iets anders. We moeten slimmer en sneller gaan werken, met menselijke maat. Verantwoordelijkheden mogen daarom lager gelegd worden in organisaties, net als beslissingsbevoegdheid. Een heldere rolverdeling met duidelijke verantwoordelijkheden is daarin onmisbaar. Eigenaarschap van de medewerker is noodzakelijk. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze minder sturen op controle, maar op structuur en processen. Het werken met zelforganiserende principes lijkt de oplossing voor dit vraagstuk. Maar hoe ga je op weg naar zelforganisatie? Dit programma geeft je antwoord op deze vraag. De verschillende stappen komen allemaal aan bod. Durf jij het aan om de stap naar zelforganisatie te wagen?

 

Resultaat

Aan het einde van dit programma:

 • Ben je in staat de juiste stappen in de juiste volgorde te doorlopen op weg naar zelforganisatie.
 • Weet je wat de randvoorwaarden zijn om aan de slag te gaan met zelforganiserende principes.
 • Begrijp je dat de weg naar zelforganisatie gaat over een verandering in mindset, gedrag, cultuur en inrichting van de organisatie.
 • Weet je op welke manier de weg naar zelforganisatie het beste begeleid kan worden door interne medewerkers.

Heb je kennis over hoe zelforganisatie bij andere organisaties werkt en wat de “quick wins” en valkuilen zijn.

 

Kenmerken van het programma

 • Praktisch en duidelijke lesstof, zodat je het meteen kunt toepassen
 • De lesstof is voor jou, zodat jij het direct in praktijk kunt brengen
 • Gemaakt door experts
 • Geen ellenlange theorie, maar praktische en bondige informatie
 • Oneindige toegang tot onze thema’s van de Starfish Academy
 • Te volgen waar je maar wil
 • Te volgen wanneer je maar wil
 • Te volgen in jouw eigen tempo
 • Iedere les kun je terugkijken, zo vaak je maar wil
Programma

Het programma bestaat uit:

 • Een online kick-off van een half uur met Starfish21
 • 9 online lessen met theorie en opdrachten
 • 3 online persoonlijke coachingssessies van 1 uur per sessie met Starfish21
 • Toegang tot al onze thema’s van de Starfish Academy
 • Doos The Next Scan
 • Boek Zonder leiders geen zelfsturing van Michel Rosius
 • Boek Reinventing Organizations van Frederic Laloux

 

Inhoud van de online lessen

 • Les 1: Wat is zelforganisatie?
 • Les 2: Randvoorwaarden voor het werken met zelforganiserende principes
 • Les 3: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 1: richting bepalen
  • Purpose
  • Waar sta je nu als team?
  • Waar willen jullie naar toe?
  • Hoe kom je van de huidige naar de gewenste situatie?
  • Bouwen aan vertrouwen
 • Les 4: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 2: kompas kalibreren
  • Wat zijn jullie leidende principes?
  • Welke spelregels voor samenwerking spreken jullie af?
 • Les 5: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 3: speelruimte benoemen
  • Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er nodig om het werk te doen?
  • Wie vult welke rol in?
  • Welke overlegstructuur spreken jullie af?
 • Les 6: Op weg naar zelforganisatie in vier stappen: waypoint 4: prototypen
  • Oefenen met de vorige drie stappen
  • Vaardigheden verder ontwikkelen: feedback geven, besluiten nemen, eigenaarschap nemen, oefenen met andere vormen van vergaderen
 • Les 7: De rol van de directie en leidinggevenden bij zelforganisatie
 • Les 8: De olievlek verspreiden: het begeleiden van de weg naar zelforganisatie
 • Les 9: Voorbeelden uit de praktijk
Kosten & Informatie

Kosten
De kosten voor dit online programma bedragen €1499 excl. btw.

Informatie
Wil je meer weten, bel of mail dan met Martine van der Steeg (06-28020113, martine@starfish21.nl) of Franka Bossers (06-24413135, franka@starfish21.nl).

Ervaringen
 • "Het programma zet je aan tot denken over (en praten over) rollen, onbewuste patronen en de wisselwerking met collega's. Het is een ervaring voor het leven, met impact op werk- en privégebied."

  Jessie Post Projectleider - VNG International
Inschrijven

dit veld niet invullen s.v.p.