Wij zien organisaties als levende systemen. Een levend systeem voelt veranderingen in zijn interne en externe omgeving aan. Een levend systeem kan aanpassen van binnenuit.

Onze eigen organisatie zien we ook als levend systeem. Wij zijn een netwerkorganisatie. Wij “voelen” voortdurend wat de wereld om ons heen vraagt en we handelen daar naar. Wij zoeken steeds de expertise bij onze collega’s die op dat moment passend is voor wat de klant vraagt. Wij ontwikkelen ons voortdurend. Wij werken op basis van vertrouwen aan continue ontwikkeling van organisaties en van onszelf. Wij zijn flexibel, wendbaar, simpel georganiseerd met een levendig lerend vermogen.

Wij zijn georganiseerd in cirkels met rollen en verantwoordelijkheden. Wij werken volgens holacratische principes. Leidend bij ons zijn de principes:

  • werken vanuit de “purpose” van de organisatie
  • eigenaarschap geven en nemen
  • je aan je verantwoordelijkheden houden
  • open zijn en durven te reflecteren
  • zelfstandig kunnen werken

Dit zijn wij:

Team Starfish