Strategisch Leiderschap in de 21e eeuw

Voor wie?

Leuk dat je interesse hebt in het programma Strategisch Leiderschap in de 21e eeuw! Dit programma wordt verzorgd door Starfish21 in samenwerking met docenten van de VU school of Business and Economics.

Dit programma is bedoeld voor leiders, managers en professionals die:

 • worstelen met strategische vragen
 • graag hun sociale impact willen vergroten.

Als je persoonlijk herkent dat:

 • je eigen wereldbeeld verandert;
 • je toe bent aan volgende stap;
 • je leert op een eigentijdse manier (flexibel, on the job);
 • je eigen impact wil vergroten.
Strategisch Leiderschap?

Leading into uncharted territory

“They profoundly trust themselves, their team and the change-process they ‘ve developed, to navigate into uncharted waters.

This trust and even friendly relationship with uncertainty becomes the basis of their courage to take action.”

(Claudia Montgomery, The Strategist, 2012)

 

Strategisch Leiderschap; WHY?

 • Wij geloven dat organiseren simpel moet zijn om in de complexiteit van deze tijd te kunnen overleven;
 • Wij geloven dat er nieuwe vormen van leiderschap nodig zijn voor deze tijd;
 • Wij werken voor die mensen die behoefte hebben aan verdieping van hun persoonlijke ontwikkeling; voor hen zijn vertrouwen, verbinding en persoonlijke kracht kernwaarden.

Wij vroegen 25 leiders naar strategische thema’s die relevant zijn in deze tijd. Dat leverde de volgende vragen op:

 • Hoe richt je het strategieproces flexibel en wendbaar in?
 • Hoe maak je mensen eigenaar van de strategie?
 • Hoe gebruik je de wijsheid van iedereen in de organisatie bij het strategieproces?
 • Wat zijn de huidige technologische en sociale innovaties en hoe kun je ze gebruiken?
 • Hoe kun je nieuwe vormen van organiseren en besturen toepassen?
 • Wat betekent het om integraal naar complexe vraagstukken te kijken
 • Hoe kom je tot prototyping?
Inhoud

Het programma Strategisch Leiderschap in de 21e eeuw is anders dan andere programma’s vanwege het integrale karakter. Door dit programma werk je op 4 fronten aan jouw ontwikkeling en die van de organisatie.

Wat bereik je door dit leertraject?

IK - Intern

 • Onderzoeken en ontwikkelen van basisovertuigingen over eigenaarschap, vertrouwen, sturing en verbinding.
 • Eigen waarden en drijfveren herkennen en inzetten bij het bereiken van impact. De schaduwkanten van je eigen drijfveren onderzoeken.
 • Resources voor vitaliteit en energie ontwikkelen om leiderschap te nemen in complexe situaties.
 • Kunnen waarnemen en je intuïtie gebruiken bij besluitvorming.

Organisatie - Intern

 • Onderzoeken van de bedoeling en bestemming van de organisatie en eventuele succesbelemmerende factoren kunnen identificeren.
 • Verschillende fasen van de groeicurve van de organisatie kunnen herkennen en daarop sturen.
 • Dieperliggende patronen die het gedrag van mensen in de organisatie belemmeren of bekrachtigen kunnen waarnemen en beïnvloeden.

IK - Extern

 • Vaardigheden op het gebied van luisteren, dialoog, macht en kracht ontwikkelen en inzetten.
 • Storytelling verder ontwikkelen als leiderschaps-instrument om mensen mee te nemen in verandering.

Organisatie - Extern

 • Externe trends en ontwikkelingen breed kunnen waarnemen en duiden vanuit een integraal systeemperspectief.
 • Leren hoe je een strategisch proces agile kunnen inrichten en alle relevante stakeholders kunnen betrekken.
 • De social impact doelen kunnen duiden en vertalen naar eigen manieren om de impact te vergroten.
 • Innovatielab’s kunnen gebruiken als eigentijdse tool voor vernieuwing.
 • Scenarioplanning kunnen toepassen.
 • Een strategie ontwikkelen die mensen richting geeft en gebaseerd is op de 4 elementen: – bedoeling, kompas, kaders en speelruimte.

De opleiding verbindt persoonlijke vragen met organisatievragen. Er is veel aandacht voor technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, vernieuwing en innovatie. We werken met elkaar in een hoge intensiteit. Het programma bestaat voornamelijk uit ervaringsgericht leren.

Tijdens je leerproces maak je voortdurend verbinding tussen hart, hoofd en handen. We dagen je uit om buiten je comfortzone te komen. We zorgen voor een ondersteunende en veilige leeromgeving, waarin ruimschoots aandacht is voor reflectie.

Opbouw

Het programma Strategisch Leiderschap in de 21e eeuw bestaat uit:

 • een intake
 • 5 groepsbijeenkomsten (van 1 of 2 dagen)
 • 5 coachingsgesprekken

Toegang tot onze online Starfish Academy (digitale leeromgeving voor theorie, leeropdrachten en uitwisseling) en toegang tot onze Starfish events (uitwisseling met andere organisaties).

De thema’s en de data zijn:

 • Engage: 8 maart 2018
 • Send & Respond: 11 & 12 april 2018
 • Presencing: 18 & 19 juni 2018
 • Prototyping: 8 & 9 oktober 2018
 • Implement & Reflect: 30 november 2018

Tussen de bijeenkomsten door krijg je vijf persoonlijke coachingsgesprekken. Wij geven je toegang tot onze digitale leeromgeving voor theorie, leeropdrachten en uitwisseling met andere deelnemers. Ook werken we met “learning cirkels”, waarbij er opdrachten worden gedaan en uitwisseling plaatsvindt met andere organisaties.

Kosten

Kosten: €5500 per persoon (exclusief BTW)

Verblijfkosten voor 3 overnachtingen: 440 euro