Franka BossersPartner Starfish21

Franka is van oorsprong technoloog en heeft jarenlang leiding gegeven aan teams, zowel in innovatiebedrijven als in productiebedrijven. Ze heeft veel ervaring in het creëren van zelfsturende teams, het opzetten van managementteams en projectorganisaties en het coachen en begeleiden van teams. Ze ziet en weet dat leiderschap en eigenaarschap belangrijke sleutels zijn voor succes. Het is haar passie om binnen organisaties op dat vlak een verandering te creëren waardoor mensen graag in deze organisaties willen werken en ze samen buitengewone prestaties leveren. Franka is open, transparant en inspirerend en krijgt mensen goed in beweging.