Martine van der SteegPartner Starfish21

Martine van der Steeg

Sinds  20 jaar is Martine werkzaam in zowel nationale als internationale organisaties in de rollen van manager, organisatiekundige, veranderkundige, facilitator, programmamanager, consultant, trainer, ontwikkelaar, projectleider, ondernemer, coach en auteur. Mensen met wie ze werkt kenmerken haar als een analyticus die goed de praktische vertaling kan maken. Haar kracht ligt zowel op het interpersoonlijke sensitieve vlak, organisatorische vlak als op het denken in nieuwerwetse oplossingen. Ze vindt het geweldig om resultaten te behalen met een organisatie door ze op hoog niveau te adviseren en ondersteunen. Daarbij houdt ze altijd de bedrijfsmatige drijfveren en belangen van anderen in het oog. Mensen inzetten op waar hun kracht ligt, dat vindt ze belangrijk. Verbinding maken met anderen vindt ze essentieel om samenwerking te optimaliseren. Haar passie ligt op het vlak van (efficiënt) organiseren, veranderingen doorvoeren, innoveren en persoonlijke ontwikkeling van mensen stimuleren. Haar sterke visie op “anders organiseren” maakt dat ze organisaties en directies dagelijks inspireert om met een andere bril te kijken en om anders te durven organiseren, zodat organisaties 21e eeuwse organisaties worden. Met een heldere besturingsstructuur, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, waar managers en medewerkers eigenaarschap en verantwoordelijkheid voelen en tonen en waar gewerkt wordt volgens “sense & respond” in plaats van “command & control”. Martine geeft gastcolleges op universiteiten.

organisatieontwikkeling