Wij zijn jouw partner bij organisatieontwikkeling. Wij bieden praktische begeleiding aan organisaties die willen groeien, maar het graag simpel houden. Wij kunnen jou helpen op verschillende gebieden. Organisaties die wij ondersteunen hebben onder andere de volgende vragen:

 • Hoe kan onze organisatie het beste worden ingericht om zelforganisatie te bevorderen?
 • Welke vaardigheden passen bij een leidinggevende in de 21e eeuw?
 • Welke vaardigheden passen bij medewerkers in de 21e eeuw?
 • Hoe ontwikkelen we meer eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel op de werkvloer?
 • Hoe kunnen we meer gaan werken volgens holacratische principes?
 • Hoe kunnen we als organisatie meer ‘luisteren’ naar ons bestaansrecht en daar naar handelen?

Welke vraag heb jij aan ons? Wij kijken ernaar uit eens met je van gedachte te wisselen!

Hieronder volgt een korte beschrijving van wat we doen en waar we je bij kunnen helpen.

Leiderschap en besturing

Leiderschap in de 21e eeuw vraagt iets anders. Van command & control naar sense & respond. Van complex naar simpel organiseren. Vertrouwen wordt steeds belangrijker en vormt de basis van 21e eeuws organiseren. Bewust leiderschap en bewust coachen zijn de sleutel om eigenaarschap en oplossingsgerichtheid binnen het team te vergroten.

Wij ontwikkelen hier inspirerende en intensieve programma’s voor om leidinggevende te begeleiden naar de leider van de 21e eeuw. In onze agenda vind je een overzicht van wanneer welk programma start. We kunnen ook programma’s op maat maken.

Organisatie-
structuur

Organisaties in de 21e eeuw zijn op zoek naar andere structuren. De traditionele hiërarchische structuren zijn niet meer toereikend. Wil je meer eigenaarschap stimuleren op de werkvloer, simpel organiseren, verantwoordelijkheden lager leggen in organisaties en besluitvorming vereenvoudigen, dan horen daar andere organisatiestructuren bij.

Frederic Laloux, auteur van het boek Reinventing Organizations, en Ricardo Semler zien organisaties als levende systemen. Dit zijn systemen waarbij zelforganisatie, heelheid (volledig tot bloei komen van menselijk potentieel) en ‘purpose’ (bestaansrecht) hoog in het vaandel staan.

Brian Robertson, auteur en grondlegger van Holacracy, heeft een manier van werken bedacht die perfect past bij een snel veranderende wereld.

Wij helpen organisaties bij het bepalen en implementeren van een wenselijke organisatiestructuur en principes.

21st century skills

Bij de organisatie van de 21e eeuw horen bepaalde vaardigheden. En die zijn te leren. Sommige vaardigheden zijn wat makkelijker aan te leren dan anderen, maar het kan écht. Als je maar wil.

Wij helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. Dat doen we op een blended manier. Blended learning is een combinatie van online en offline leren. Wij verzorgen op maat programma’s om deze 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van:

 • Eigenaarschap
 • Besluitvorming
 • Elkaar aanspreken
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Assertiviteit
 • Oordeelvrij denken & handelen
 • Netwerken & verbinden
 • Begeleiden & ontwikkelen
 • Communicatie & afstemming
 • Samenwerken zonder leidinggegevende

Strategie in de 21e eeuw

In de organisatie van de 21e eeuw wordt op een andere manier met strategie gewerkt. Strategie is nu vaak synoniem met een dik plan wat in de top van de organisatie is bedacht. Vaak met behulp van een extern bureau. Als het dikke plan klaar is (na een aantal ‘hei’ sessies) wordt het gecommuniceerd in de organisatie. En dan…. Precies, dan verdwijnt het dikke plan in de lade en iedereen gaat weer doen wat hij of zij deed.

Dat dikke plan kun je dus vergeten in de 21e eeuw. Sensitiviteit en adaptief vermogen zijn noodzakeiljk om snel te kunnen schakelen.  Die sensitiviteit zit bij uitstek in alle decentrale onderdelen. Iedereen die werkt met klanten, die contact heeft met gebruikers, die rondloopt bij de ketenpartners, weet precies wat er speelt in de buitenwereld. Helaas lopen die signalen nu vaak vast in de hiërarchie. Dus wat dan…? Maak het strategisch proces dynamisch en adaptief. Leg zoveel mogelijk verantwoordelijkheden binnen teams. En zorg dat je door de hele organisatie heen een aantal zaken afspreekt. Daarvoor is een centraal besluitvormende groep mensen nodig. Dat kan het klassieke directieteam zijn maar het kan ook de kompascirkel (holacracy) zijn. Als maar duidelijk is wie beslist.

Wij helpen jou aan een goed kompas, richting en kaders met daarin de koers en de speelruimte die teams krijgen.

Teamontwikkeling

De meeste vragen die wij van organisaties krijgen zijn rondom het ondersteunen van de ontwikkeling van zelforganiserende teams. De wens is vaak om teams te helpen groeien op het vlak van vertrouwen, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, eigenaarschap en besluitvorming.

Wij noemen teams zelforganiserend als iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is en dat ook nakomt, eigenaarschap toont, zelfstandig besluiten neemt die binnen de eigen verantwoordelijkheid ligt, respect heeft voor anderen en gaat voor de “purpose”.  Dit kan zowel met een manager als zonder een manager. Net wat de organisatie wil, en waar het team klaar voor is. Zelforganisatie is in onze ogen niet per se afscheid nemen van management.

Wij helpen teams bij de ontwikkeling naar zelforganiserend team. In kennis en vaardigheden. Met ups & downs. En met veel plezier!