Zelforganisatie: organiseren vanuit vertrouwen en eigenaarschap!

Steeds meer organisaties willen werken op basis van zelforganiserende principes. Zelforganisatie is niet hetzelfde als zelfsturend. Bij zelfsturing stuur je jezelf, bij zelforganisatie kijk je verder dan je eigen rol, heb je oog voor het grotere geheel en stem je voortdurend met elkaar af.

Zelforganisatie is geen doel op zich, maar een middel om een wendbare organisatie te creëren. Een wendbare organisatie is een organisatie die een heldere “purpose” of duidelijk “bestaansrecht” heeft, waarin medewerkers eigenaarschap krijgen en nemen, er heldere rollen en verantwoordelijkheden benoemd zijn en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.

Een wendbare organisatie is noodzakelijk bij het creëren van een goede fit tussen binnen- en buitenwereld. Creëer een wendbare organisatie door te werken met zelforganiserende principes. En dat is echt heel eenvoudig. Wij werken met vier “waypoints” om zelforganisatie te implementeren.

Martine van der Steeg
Oprichter Starfish21

Bel Martine: 06-28020113
Mail ons

Zelforganisatie als antwoord op de veranderingen van deze tijd

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en dat vraagt van organisaties een groot aanpassingsvermogen. Dit is zeker niet altijd eenvoudig. Vooral niet als de organisatiestructuur en het gedrag in organisaties wendbaarheid eerder tegenwerkt dan stimuleert. Een organisatie die klaar is voor de toekomst heeft een heldere “purpose”. Zelforganisatie is onmogelijk zonder overkoepelend doel. Vertrouwen in elkaar is een basisvoorwaarde bij zelforganisatie.

Als er een helder doel is en er is vertrouwen in elkaar, dan is het mogelijk om duidelijke rollen en verantwoordelijkheden te definiëren. Rollen zijn een stuk wendbaarder dan functies. Je kan er namelijk gemakkelijk mee schuiven. Werken met rollen is daarmee een heel groot voordeel van zelforganisatie. Rollen zijn de voorwaarde voor eigenaarschap. Als je nergens voor verantwoordelijk bent, kan je geen eigenaarschap laten zien.

En heb je er weleens aan gedacht om je organisatie in cirkels op te delen met rollen, in plaats van teams met functies? Kijk anders eens naar onze downloads over zelforganisatie. Een aantal tips in deze downloads zijn direct toepasbaar en hebben meteen effect. Medewerkers worden assertiever, laten meer eigenaarschap zien en worden transparanter in hun communicatie.

Zelforganisatie: waar begin je?

Zou jij wel graag willen werken met zelforganiserende principes, maar weet je niet waar je moet beginnen? Het is serieus eenvoudig. Je kan er morgen al mee starten. Stapje voor stapje kan je beginnen met het implementeren van zelforganisatie en het vergroten van eigenaarschap. Wij lichten alvast een tipje van de sluier op.

Stap 1: richting bepalen

De eerste stap is “richting bepalen”. Wat is jullie purpose, jullie bestaansrecht? Wat gaat er mis als jullie niet zouden bestaan? Waar sta je nu als organisatie en waar wil je naartoe? En hoe kom je van de huidige situatie naar de gewenste situatie? Ga met je team de dialoog aan en kom tot de belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode. Eén van onze tools die je hierbij kan gebruiken is The Next Scan.

Stap 2: kompas kalibreren

De tweede stap is “het kompas kalibreren”. Definieer een set spelregels die beschrijven hoe jullie met elkaar en met jullie klanten willen werken, en wat jullie leidende principes zijn. Beschrijf jullie besluitvormings- en afstemmingsproces, en hoe je continue feedback integreert in je dagelijkse manier van werken.

Stap 3: rollen en verantwoordelijkheden

De derde stap gaat over “rollen en verantwoordelijkheden”. Welk werk ligt er? Wat betekent dit voor rollen en verantwoordelijkheden? En wie krijgt welke rol met welke verantwoordelijkheden?

Meer weten? Wij helpen je graag! Neem vooral contact met ons op.